Fakta om anhöriga till någon som har problem med alkohol, droger eller spel

I undersökning ovan ingick inte barn men tidigare undersökningar har visat att ca 20% av alla barn bor i en familj där en eller båda föräldrarna har ett riskbruk av alkohol, dvs dricker på ett sådant sätt att de riskerar att få skador av det (Folkhälsomyndigheten 2009). Utöver att dessa barns uppväxt och trygghet äventyras så löper de själva ökad risk att utveckla alkoholproblem längre fram. Detta motsvarar nästan 400 000 barn vilket ger den sammanlagda siffran 1,5 miljoner människor i Sverige som påverkas negativt av en närstående persons drickande.

I en annan undersökning från Folkhälsomyndigheten (R 2010:23) uppskattas ca 250 000 personer, varav 75 000 barn, leva med någon som är en problemspelare. Den direkt negativa påverkan av detta är svårare än med alkohol och droger eftersom personens sinnestillstånd inte förändras i samma utsträckning som vid användande av substanser. Överdrivet spelande finns i alla befolkningsgrupper och i alla spelformer men är vanligare bland män och unga personer.