Information om studien – "Utvärdering av stödprogram för vårdnadshavare med droganvändande ungdomar"

Information om studien – "Utvärdering av stödprogram för vårdnadshavare"

Är du orolig för din ungdoms användning av alkohol, cannabis eller andra droger?  Just nu pågår en studie där föräldrar (eller någon med en liknande relation) till unga vuxna mellan 18-24 år kan delta i anhörigstödsprogram.

Är du intresserad? Kontakta oss genom att maila till minimaria@cns.ki.se eller via telefon 072 238 13 03, så hör vi av oss. Kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid.

Läs mer om studien nedan.

 

Bakgrund

Det är vanligt att man som anhörig till en person med alkohol- eller drogproblem påverkas negativt. Som förälder kan det vara svårt att motivera ungdomen till att söka hjälp och relationen präglas ofta av tilltagande negativa mönster.

Anhörigstödsprogram för vårdnadshavare kan bidra till att öka hjälpsökande bland ungdomar samt till att öka psykiskt välmående hos den närstående.

Vad utvärderas?

Studien syftar till att utvärdera ett anhörigstödprogram för vårdnadshavare till ungdomar med ett pågående bruk av alkohol-, cannabis eller andra droger.

För vem passar studien?

För dig som med roll som vårdnadshavare/förälder:

  • som är orolig för din ungdoms alkohol- eller droganvändning  
  • som bor i Stockholmsområdet 
  • till en ungdom mellan 18-24 år

Vilket stöd erbjuds?

Två olika anhörigstödprogram erbjuds. I båda programmen träffar deltagaren behandlingspersonal på Livsstilsmottagningen vid Östermalmstorg i Stockholm för veckovisa besök under 5-10 veckor.

Deltagare i studien kommer slumpvis att fördelas mellan de två programmen.

Studien genomförs som ett samarbete mellan Centrum för psykiatriforskning, Stockholms stad och Maria Ungdom. Huvudman för studien är Beroendecentrum Stockholm (SLSO).

Rekrytering av deltagare pågår

Rekrytering av deltagare pågår. Om du är intresserad och tror att studien passar dig tveka inte att kontakta oss. Du når oss genom att maila till minimaria@cns.ki.se eller ringa till 072 238 13 03. Kom ihåg att ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid.

Om detta låter intressant meddela ditt intresse för studien genom att maila till minimaria@cns.ki.se I mailet får du ange ditt namn och ett telefonnummer där vi kan kontakta dig på dagtid.

Vid frågor eller funderingar, kontakta forskargruppen:

Kerstin Edvardsson, studiekoordinator. kerstin.edvardsson@sll.se

Ola Siljeholm, Leg. psykolog, projektledare. ola.siljeholm@sll.se

Anders Hammarberg, Med dr, ansvarig forskare. anders.hammarberg@ki.se