Har du en kompis som har problem?

Hur vanligt är beroendeproblematik?

I Sverige finns idag ca 450 000 personer som uppfyller kriterierna för alkoholberoende eller alkoholmissbruk och ytterligare 500 000 som har en riskabel alkoholkonsumtion (sammanlagt alltså uppemot 1 000 000 problemdrinkare.). Man beräknar att ca 55 000 personer uppfyller kriterierna för drogberoende och att betydligt fler har ett sporadiskt bruk av olagliga substanser eller använder läkemedel på ett sätt som inte har förskrivits av läkare.

När det kommer till spel så beräknas ca 20 000-25 000 personer uppfylla kriterierna för spelberoende men om man utvidgar det till antal personer som har ett problematiskt spelande så blir siffran ca 165 000 (Folkhälsomyndigheten R 2010:23). Naturligtvis finns ett visst överlapp mellan de olika grupperna, dvs att vissa personer både dricker alkohol på ett riskabelt sätt och spelar/använder droger men oavsett detta så är siffran mycket hög.

Sammantaget kan man alltså uppskatta att ca 1,2 miljoner svenskar har någon form av alkohol-, narkotika-, eller spelproblematik.