Välkommen till anhörigstödet!

 

Studie av stödprogram via nätet för anhöriga till vuxna med alkoholproblem

Projektet har två delar:

  • En del som vänder sig speciellt vårdnadshavare som själva inte har alkoholproblem men där en annan av barnets/barnens vårdnadshavare (förälder/styvförälder) har det vilket skapar en oro för barnets/barnens mående.
  • En del som vänder sig till övriga anhöriga utan egna alkoholproblem som är oroliga för en närstående med alkoholproblem.

Samtliga deltagare kommer att erbjudas ett program för anhöriga som vi har tagit fram utifrån tidigare forskning och lång erfarenhet av behandling av beroendeproblem och stöd till anhöriga. Som deltagare blir du slumpmässigt utvald till en av två grupper med olika typer av innehåll.

Rekryteringen har nu startat och du kan anmäla dig till studien. Du behöver ange en e-post och telefonnummer för ditt konto, men behöver inte identifiera dig på något annat sätt

Tryck här för att läsa mer om studien och anmäla dig >